List Prezesa Zarządu Banku

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

"Mamy w Banku ludzi, którzy wiedzą jak realizować cele, i z którymi jesteśmy gotowi stawić czoła nowym wyzwaniom i zapewnić trwałą rentowność."

Szanowni Akcjonariusze,

Grupa Banku Pekao osiągnęła w minionym roku 2 279 mln zł zysku netto, z sukcesem prawie całkowicie neutralizując niekorzystny wpływ wprowadzenia podatku bankowego. Stanowi to jeszcze jedno potwierdzenie naszej zdolności do mobilizacji i osiągnięcia stabilnych zysków, pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Kontynuowaliśmy wspieranie gospodarki i polskich rodzin, zwiększając w dwucyfrowym tempie wolumeny w kluczowych obszarach detalicznych, osiągając kwotę kredytów ogółem na poziomie 
128 miliardów złotych oraz depozytów na poziomie 138 miliardów złotych. Liczba klientów, którzy okazali nam swoje zaufanie i korzysta z naszych usług przekroczyła 5,2 miliona osób.

Osiągnęliśmy rekordową liczbę udzielonych kredytów konsumpcyjnych, utrzymaliśmy wysoki poziomu aktywności w kredytach hipotecznych, co w sumie pozwoliło na osiągnięcie poziomu blisko 15 miliardów złotych nowo udzielonych kredytów detalicznych. Kontynuujemy inwestowanie w rozwój bankowości cyfrowej i zostajemy za to wynagrodzeni silnym wzrostem liczby klientów z niej korzystających.

Stanowimy bank pierwszego wyboru dla polskich klientów korporacyjnych, oferując dostosowane do ich potrzeb najwyższej jakości produkty i usługi.

Systematyczne usprawnianie procesów oraz skuteczne zarządzanie kosztami umożliwiło nam utrzymanie kosztów operacyjnych bez zmian, co pozwoliło na dalszą poprawę współczynnika kosztów do dochodów do poziomu 43,7%. Jakość naszego portfela kredytowego pozostaje punktem odniesienia dla sektora, a nasz koszt ryzyka kredytowego znajduje się wśród najniższych.

Osiągnęliśmy to wszystko w roku pełnym wydarzeń, istotnych zarówno dla globalnej gospodarki i polityki, a także bezpośrednio oddziałujących na nasz Bank.

W grudniu 2016 roku konsorcjum PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju podpisało umowę zakupu od UniCredit 32,8% istniejących akcji Pekao. Kupujący przewidują, że sfinalizowanie tej umowy nastąpi w drugim kwartale 2017 roku.

Transakcja ta zamyka siedemnastoletni rozdział obecności Banku Pekao w Grupie UniCredit. Bank korzystał na tym od wczesnych etapów tej współpracy, dzięki transferowi know-how oraz specjalistycznej wiedzy fachowej. Obecność w Grupie UniCredit oznaczała również stabilność w zakresie struktur zarządzania i akcjonariatu, wspieranie zdrowej zasady długoterminowej kreacji wartości, co pozwoliło w pełni skoncentrować się na realizacji strategii trwałego i zrównoważonego wzrostu.

Wierzę, że nowi akcjonariusze sprawujący kontrolę przyniosą Bankowi takie same korzyści, jak zrobił to UniCredit, szczególnie dzięki ich sile kapitałowej, pozytywnie oddziałującej na naszą strategię wzrostu.

Wracając do teraźniejszości, 2016 rok był generalnie pozytywny dla polskiej gospodarki, która korzystała z solidnego wzrostu PKB w tempie 2,8%. Mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy wzrost wyniósł 3,9%, jednak w kontekście europejskim jest to wciąż tempo wzbudzające szacunek.

Gospodarka była napędzana głównie przez konsumpcję, korzystając z bardzo silnego rynku pracy, a także zwiększonych transferów społecznych w postaci „500+" – programu subsydiowania rodzin z więcej niż jednym dzieckiem.

Inwestycje spadły wskutek rosnącej niepewności, co miało wpływ na popyt na kredyty dla przedsiębiorstw.

Z punktu widzenia sektora bankowego najważniejszym wydarzeniem było wprowadzenie podatku bankowego, na poziomie 44 pb od skorygowanych aktywów. Bank Pekao zapłacił 450 mln zł tego podatku, co stanowiło prawie 20% zysku netto roku poprzedzającego. Mimo to, dzięki rozwijaniu naszej działalności komercyjnej, ciągłej kontroli kosztów i ryzyka, a także korzyści uzyskanych ze zbycia akcji VISA, udało nam się osiągnąć poziom zysku netto prawie taki sam jak w roku poprzednim.

Uczyniliśmy duży postęp w ubiegłym roku, zarówno w podstawowej działalności komercyjnej, jak i w zakresie innowacyjności.

Jako wiodąca instytucja w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za rozwój kraju, nie tylko od strony gospodarczej, ale także społecznej. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Robimy to poprzez sponsorowanie i promocję projektów w zakresie kultury, sztuki, programów społecznych i ochrony środowiska. Jesteśmy długoterminowym partnerem „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" oraz kontynuujemy wsparcie dla założonej przez nas Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr Mariana Kantona.

Mamy w Banku ludzi, którzy wiedzą jak osiągać cele i z którymi jesteśmy gotowi stawić czoła nowym wyzwaniom i zapewnić trwałą rentowność.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym Klientom i Akcjonariuszom za okazane zaufanie i lojalność, członkom Rady Nadzorczej za ich silne wsparcie. Jak co roku szczególne podziękowania kieruję do naszych pracowników. Ich oddanie dla naszych klientów, ciężka praca i poszanowanie wartości stanowią definicję tego, co w istocie oznacza Pekao.

Jestem dumny z tego, że pracuję w tej firmie i z tak znakomitymi ludźmi.

 

Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu Banku