Mikro i małe firmy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2016 roku Bank kontynuował działania mające na celu uatrakcyjnianie i promowanie oferty produktowej, pozyskiwanie nowych klientów biznesowych a w konsekwencji dalsze umacnianie pozycji rynkowej w obszarze mikro i małych firm.

W 2016 roku Bank rozszerzył ofertę Pożyczki Ekspresowej Biznes dla klientów prowadzących uproszczoną formę rachunkowości i wprowadził pożyczkę również dla klientów, których roczne przychody ze sprzedaży przekraczają 1,5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę w kwocie 100 tys. zł na okres do 5 lat. Dzięki tej ofercie firmy pozyskały dodatkowe źródło finansowania, które mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą m.in. na sfinansowanie wydatków bieżących, zakup drobnych maszyn i urządzeń bez konieczności dokumentowania tych wydatków.

W 2016 roku uruchomiono szereg akcji kredytowych wspierających udzielanie zarówno Pożyczki Ekspresowej Biznes jak i Pożyczki Ekspresowej Agro oraz kredytów oferowanych rolnikom indywidualnym w ramach projektu Agromania. 

Bank koncentrował także swoje działania na kredytowaniu długoterminowym, poprzez akcje kierowane do klientów, którzy posiadają pozytywną historię kredytową w Banku.

Bank kontynuował specjalne kampanie kredytowe „SLK – szybko dostępny limit kredytowy" adresowane do wybranych klientów z konkretną ofertą kredytów krótkoterminowych oraz limitów na karty kredytowe i obciążeniowe, dostępne w uproszczonym procesie kredytowym. Oferta SLK cieszyła się dużym zainteresowaniem, skorzystało z niej niemal trzy razy więcej klientów niż w 2015 roku.

Jednym z instrumentów wspierających proces udzielania kredytów były gwarancje portfelowe Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Na koniec 2016 roku Bank Pekao S.A. udzielił 14 tys. gwarancji de minimis o wartości 3,4 mld zł. W październiku 2016 roku zakończyła się realizacja unijnego programu Konkurencyjność i Innowacja, w ramach którego Bank oferował kredyty inwestycyjne oraz obrotowe (również dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą) z bezpłatną gwarancją EFI.

Mikro i małe firmy korzystały także z preferencyjnego finansowania inwestycji w ramach linii kredytowej udostępnionej przez Bank Rozwoju Rady Europy w czerwcu 2015 roku. Do tej pory mikro i małym firmom udzielono 1,2 tys. kredytów o wartości prawie 500 mln zł. 

W ramach rozwoju oferty produktowej kart płatniczych, Bank wprowadził dla klientów SME nową kartę kredytową MasterCard Business DUO Komfort z możliwością rozłożenia na raty całości lub części zadłużenia z tytułu transakcji dokonywanych kartą. Dodatkową zaletą karty jest możliwość wyboru grafiki karty z dostępnych w Banku 72 wizerunków z rożnych kategorii, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów.

W 2016 roku Bank udostępnił klientom biznesowym możliwość zakładania lokat negocjowanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24. W ramach tej funkcjonalności dostępne są lokaty w PLN, USD oraz GBP. Oprocentowanie uzależnione jest od wartości depozytu, okresu na jaki klient chce zdeponować środki oraz aktualnych stóp rynkowych.

W I kwartale 2016 roku podczas dedykowanej konferencji zorganizowanej w Warszawie Bank zaprezentował szóstą edycję „Raportu o sytuacji mikro i małych firm". Raport powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tys. przedsiębiorstw. Tematem specjalnym szóstej edycji raportu były firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. Wyniki raportu zostały również zaprezentowane na konferencjach organizowanych w każdym województwie.

Na odbywającym się w październiku 2016 roku w Katowicach VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Bank Pekao S.A. został uhonorowany tytułem i statuetką „Ambasadora MŚP". Dzięki rozwojowi oferty oraz działaniom wspierającym dystrybucję produktów kartowych w 2016 roku, liczba kart oferowanych przez Bank klientom biznesowym wzrosła o 15,7%.

W wyniku rozwoju oferty produktowej (w tym wdrożenia możliwości realizacji transakcji w walucie karty tzw. Dynamic Currency Conversion i usługi wypłaty Cash Back) oraz dzięki zwiększeniu aktywności doradców klientów biznesowych w obszarze akceptacji kart płatniczych nastąpił wzrost portfela klientów z segmentu mikro i małych firm korzystających z terminali Banku o ponad 30%.

Bankowość elektroniczna dla małych i mikro firm

Klienci biznesowi Banku korzystają z systemu PekaoBiznes24 (z rozbudowaną bankowością internetową wraz z w pełni transakcyjną aplikacją mobilną) oraz z systemu Pekao24 dla firm, oferowanego klientom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Oba systemy są integralną częścią Pakietów Mój Biznes.

W 2016 roku oferta mobilna dla klientów korzystających z Pekao24 dla firm została uzupełniona o serwis m.pekao24.pl, który jest dostosowany do przeglądarek na urządzeniach mobilnych.

Klienci korzystający z systemu PekaoBiznes24 otrzymali do dyspozycji nowy, uproszczony formularz przelewu dostosowany do wymogów Sepa End Date.

Na koniec grudnia 2016 roku 254,7 tys. użytkowników biznesowych posiadało dostęp do bankowości elektronicznej, z których 169,3 tys. korzystało z niej aktywnie. Liczba użytkowników biznesowych z dostępem do bankowości elektronicznej zwiększyła się o 7,1 tys. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku.

(w tys.)

 

31.12.2016

31.12.2015

Liczba użytkowników biznesowych (SME)
z dostępem do systemów bankowości
elektronicznej na koniec okresu

254,7

247,6

Liczba użytkowników biznesowych (SME)
aktywnie korzystających z systemów
bankowości elektronicznej (*)

169,3

164,6

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.

Na koniec grudnia 2016 roku 21,8 tys. użytkowników biznesowych posiadało dostęp do aplikacji mobilnej dla firm, z których 12,0 tys. korzystało z niej aktywnie. Liczba użytkowników biznesowych z dostępem do aplikacji mobilnej zwiększyła się o 4,0 tys. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku.

(w tys.)

 

31.12.2015

31.12.2015

Liczba użytkowników biznesowych (SME)
z dostępem do bankowości mobilnej
na koniec okresu

21,8

17,8

Liczba użytkowników biznesowych (SME)
aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (*)

12

10,7

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.